Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi przygotowała kilkudziesięciu lekarzy do prowadzenia szkoleń personelu medycznego (lekarzy oraz pielęgniarki) w zakresie Rozpoznawania ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu oraz krótkiej i poszerzonej interwencji w podstawowej opiece zdrowotnej. Lekarze ci są przygotowani do prowadzenia szkoleń według programu szkoleniowego zawierającego wiedzę na temat szkód zdrowotnych wywoływanych przez alkohol, sposobów rozpoznawania problemów alkoholowych pacjentów, sposobów motywowania pacjentów do zmiany szkodliwych wzorów picia alkoholu.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od kilkunastu lat prowadzi działania na rzecz jak najwcześniejszego rozpoznawania problemów alkoholowych Polaków i podejmowania interwencji w zakresie zmniejszania szkód wywołanych spożywaniem alkoholu.
Działania te kierowane są głównie do personelu medycznego, który ma możliwość szybkiego rozpoznawania ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu przez pacjentów oraz problemów zdrowotnych wynikających z picia alkoholu. Z kolei rozpoznanie tych problemów przez lekarza otwiera możliwość przeprowadzenia przez niego interwencji, tj. poinformowania pacjenta o szkodliwym wpływie jego wzoru spożywania alkoholu na zdrowie oraz motywowania go do ograniczenia picia napojów alkoholowych.

Z dotychczasowych doświadczeń PARPA wynika, że lekarze z reguły nie podejmują rozmów z pacjentami nt. szkodliwości spożywania alkoholu. Wynika to z kilku przyczyn, między innymi z braku wiedzy lekarzy o sposobach rozpoznawania wzorów picia alkoholu niosących podwyższone ryzyko szkód zdrowotnych, braku umiejętności rozmowy z pacjentem na temat alkoholu, a nierzadko też z braku wiary lekarzy w skuteczność podejmowania działań na rzecz zmniejszenia szkód zdrowotnych powodowanych przez alkohol.

Szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie Rozpoznawania ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu oraz krótkiej i poszerzonej interwencji w podstawowej opiece zdrowotnej będą prowadzone według programu zaakceptowanego przez PARPA, Kolegium Lekarzy Rodzinnych oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Uczestnicy wszystkich szkoleń, które będą prowadzone zgodnie z programem i przez osoby przygotowane do prowadzenia tych szkoleń (których nazwiska znajdują się na poniższej liście) mają szansę otrzymać 9 punktów edukacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6.10.2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2327). Możliwość uzyskania punktów edukacyjnych będzie dla lekarzy dodatkową zachętą do wzięcia udziału w szkoleniu.

Tutaj do pobrania program szkolenia

Tutaj do pobrania procedura zdobywania punktów edukacyjnych dla szkolenia

Lista lekarzy  przygotowanych do prowadzenia szkoleń dla personelu podstawowej opieki zdrowotnej 

lp

Nazwisko

Imię

Miejscowość

telefon

województwo

1

Arciuch

Agnieszka

Warszawa

605 764 601

mazowieckie

2

Bąbińska-Zygmunt

Marzena

Łowicz

601 251 886

łódzkie

3

Bielska

Dorota

Białystok

503 031 638

podlaskie

4

Błaszczyk

Honorata

Łódź

602 768 526

łódzkie

5

Boguradzka

Anna

Warszawa

600 326 709

mazowieckie

6

Chlabicz

Sławomir

Niewodnica Kościelna

609 576 179

podlaskie

7

Dziedzic-Lis

Sylwia

Sieradz

601 925 919

łódzkie

8

Gałązka

Anna

Garwolin

607 781 804

mazowieckie

9

Głód

Kama

Szczecin

608 300 890

zachodniopomorskie

10

Jersak

Piotr

Zelów

501 622 218

łódzkie

11

Kałucka

Sylwia

Łódź

668 757 160

łodzkie

12

Karauda

Piotr

Rabień

602 377 127

łódzkie

13

Kosiek

Katarzyna

Łódź

604 995 536

łódzkie

14

Krawczyk

Jarosław

Tomaszów Mazowiecki

601 336 412

mazowieckie

15

Krawczyk-Grzelka

Grażyna

Łódź

887 674 059

łódzkie

16

Łuczak

Jacek

Warszawa

602 626 064

mazowieckie

17

Miączyńska

Magdalena

Szczecin

608 461 136

zachodniopomorskie

18

Mierzecki

Artur

Szczecin

506 157 953

zachodniopomorskie

19

Modlińska

Beata

Szczecin

602 199 577

zachodniopomorskie

20

Ołtarzewska

Alicja

Białystok

503 031 636

podlaskie

21

Ornat

Anna

Garwolin

604 154 987

mazowieckie

22

Oziębły

Małgorzata

Warszawa

608 683 202

mazowieckie

23

Pawelec

Joanna

Łódź

662 116 055

łódzkie

24

Putz

Jacek

Warszawa

501 378 928

mazowieckie

25

Redźko-Baszun

Joanna

Białystok

607 066 955

podlaskie

26

Rudnicka

Magdalena

Łódź

601 805 123

łódzkie

27

Rzewuska-Karauda

Jolanta

Rabień

602 377 127

łódzkie

28

Sadowska-Krawczyk

Bożenna

Świdnik

603 374 741

lubelskie

29

Szatko

Piotr

Łódź

601 062 727

łódzkie

30

Szeląg

Joanna

Białystok

604 477 335

podlaskie

31

Szychowska-Ziemniak

Agnieszka

Ksawerów

602 355 710

łódzkie

32

Świstak

Joanna

Łódź

664 317 001

łódzkie

33

Tomiak

Elżbieta

Otyń

609 507 516

lubuskie

34

Trzaskowska

Magdalena

Szczecin

510 268 113

zachodniopomorskie

35

Trzeciak

Marek

Łódź

601 336 541

łódzkie

36

Wolańczyk

Jan

Jedlina-Zdrój

601 834 544

dolnośląskie

37

Zabielska-Cieciuch

Joanna

Białystok

691 364 421

podlaskie

38

Zduński

Piotr

Warszawa

605 224 628

mazowieckie