Poniżej zamieszczamy listę prawie 700 instytucji, które przysłały ankietę ewaluacyjną kampanii:
Lista samorządów lokalnych (format pdf) 
Lista innych instytucji (format pdf). 


Do kampanii przystąpiło blisko 1400 samorzadów gminnych, 15 wojewódzkich i ponad 60 organizacji pozarządowych i innych instytucji. Do tej pory żadna społeczna kampania nie spotkała się z takim odzewem ze strony samorządów lokalnych!

Lista gmin w kampanii (plik PDF do pobrania)

Lista samorządów w kampanii 

Województwo Nazwa
Dolnośląskie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kujawsko-Pomorskie Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds.. Profilakttyki i przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS
Lubelskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Mazowieckie Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Opolskie Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Podkarpackie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Podlaskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Pomorskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Warmińsko-Mazurskie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wielkopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego